Wagnerhus

Vi er en legeplads i livet for stor og små mennesker. Vi hylder menneskers forskellighed. Skaber trivsel, livskvalitet og læring gennem nærværende relationer, meningsfyldte fællesskaber og positive menneskesyn.

Wagnerhus er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper, 2 børnehavegrupper, asylbørnehave og specialbørnehave.

Vi lægger vægt på at være nærværende voksne, som møder og ser det enkelte barn i øjenhøjde.

Vi arbejder ud fra, at velfungerende samspil og anerkendende relationer mellem børn og pædagogisk personale er grobund for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Barndommen og legen har stor værdi i sig selv og derfor tager vores pædagogiske læringsmiljø udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om det er hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

Vi finder forældreinddragelse yderst vigtigt, da det er forældrene som kender deres barn bedst og vi ser det som vores fælles opgave at lykkes med at barnet trives, lærer og udvikler sig i en positiv retning.

I vuggestuen er der madordning. I børnehaven spiser børnene den medbragte madpakke.

Når i kommer om morgenen starter i med at trykke jeres børn ind på vores komme/gå skærme. Derefter vasker i hænder sammen og derefter kommer i ind på stuen. Det vigtigt, at du kommer ind på stuen med dit barn og vi hilser på hinanden. Ligeledes at du siger farvel, når du går. Det er vigtigt, at børnene ser at du går, så du ikke bare forsvinder. Hvis barnet skal hentes af andre end mor og far, skal vi informeres om dette, da vi kun udleverer børn til personer, som det enkelte barns forældre har givet lov til, at der må hente barnet. Når i afhenter skal i huske at trykke barnet ud på vores komme/gå skærme.

Børnehusene Ellebæk er certificerede DUÅ-institutioner, hvor alt fast personale er uddannet (eller ved at blive uddannet) i DUÅ.
DUÅ er en konceptpædagogik implanteret af Holstebro Kommune. DUÅ har fokus på det positive samvær for at styrke barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.
Vi guider, roser og viser vejen med udgangspunkt i, at dét vi giver positiv opmærksomhed, får vi mere af.
Spørg på stuen, hvis du vil vide mere eller se DUÅ-tavlen.

Nedenstående kan være med til at give jer et billede af, hvordan vores dag kan forløbe. De nævnte tider er vejledende, da børnenes behov vil komme i første række.

Kl. 6.15

åbning af institutionen. De børn, som har medbragt morgenmad, spiser det i afdelingen frem til kl. 7.15.

Kl. 7.30

fordeles vi på hver vores stuer.

Kl. 8.30

spiser vi medbragt formiddagsmad og holder efterfølgende samling.

Kl. 9.00

starter formiddagens aktiviteter 

Kl. 10.30

spiser vuggestuen frokost.

Kl. 11.00

spiser børnehaven den medbragte frokost.
Efter frokosten leger børnehavebørnene på legepladsen og vuggestuebørnene og de børnehavebørn, som har brug for det, sover middagssøvn.

Kl. ca. 13.30/14.00

spiser vi den medbragte eftermiddagsmad.

Kl. 15.30

samles vi igen i afdelingen.