Wagnerhus

Vi er en legeplads i livet for stor og små mennesker. Vi hylder menneskers forskellighed. Skaber trivsel, livskvalitet og læring gennem nærværende relationer, meningsfyldte fællesskaber og positive menneskesyn.

Dagligdagen i institutionen

Nedenstående kan være med til at give jer et billede af, hvordan vores dag kan forløbe. De nævnte tider er vejledende, da børnenes behov vil komme i første række.

Kl. 6.15

åbning af institutionen. De børn, som har medbragt morgenmad, spiser det i afdelingen frem til kl. 7.15.

Kl. 7.30

fordeles vi på hver vores stuer.

Kl. 8.30

spiser vi medbragt formiddagsmad og holder efterfølgende samling.

Kl. 9.00

starter formiddagens aktiviteter 

Kl. 10.30

spiser vuggestuen den medbragte frokost.

Kl 11.00

spiser børnehaven den medbragte frokost.
Efter frokosten leger børnehavebørnene på legepladsen og vuggestuebørnene og de børnehavebørn, som har brug for det, sover middagssøvn.

Kl. ca. 13.30 / 14.00

spiser vi den medbragte eftermiddagsmad.

Kl. 15.30

samles vi igen i afdelingen.

Afhentning og aflevering

Når I kommer om morgenen, er det vigtigt, at du kommer ind med dit barn og vi hilser på hinanden. Ligeledes at du siger farvel, når du går. Det er vigtigt, at børnene ser at du går, så du ikke bare forsvinder. Hvis barnet skal hentes af andre end mor og far, skal vi informeres om dette, da vi kun udleverer børn til personer, som det enkelte barns forældre har givet lov til, at der må hente barnet.