Om os

Velkommen til Børnehusene Ellebæk.

Børnehusene Ellebæk er en fællesledet daginstitution med afdelingerne Ellehøj, Måbjerghus og Wagnerhus. Det at være en fællesledet daginstitution betyder, at de tre har fælles ledelse, økonomi, personalegruppe og bestyrelse.

I hverdagen arbejder vi med 3 selvstændige institutioner, som har hver deres egenart, vi gør nogle ting ens og andre ting forskelligt på tværs af de tre afdelinger – alt efter hvad der giver mening. Læs mere om de tre afdelinger på deres sider herunder.

Børnehusene Ellebæk har en forældrebestyrelse, som består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt viceleder og leder. Forældrerepræsentanterne vælges på vores fælles forældremøde i efteråret.

Forældrebestyrelsen vil altid gerne kontaktes med emner, som kan drøftes på kommende forældrebestyrelsesmøde (info om forældrerepræsentanter samt referater findes på Aula).

Alle børn er forskellige og skal støttes, guides og vejledes forskelligt. Nogle gange er der brug for en anden faglig professionel tilgang eller sparring end den, vi med vores faglighed kan levere.
Vi samarbejder med Videncentret, som består af psykologer, ressourcepædagoger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og tale- hørekonsulenter. De kommer jævnligt i vores huse.
Desuden har vi samarbejde med en Forebyggelsesrådgiver, som kommer løbende i vores huse.

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Børnehusene Ellebæk via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Ellehøj Børnehave og Vuggestue