Velkommen til Ellehøj Børnehave og Vuggestue

Vi er en institution der består af 3 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Børnehaven er normeret til 70 børn og vuggestuen til 48 børn.

Vi lægger vægt på ro og overskud i hverdagen til at skabe sociale relationer, udvikle venskaber og legeevne. Vi arbejder ud fra idéen om, at børn lærer gennem leg og dagligdags gøremål. Det er vigtigt at lære sin krop at kende, udvikle sig fysisk og blive selvhjulpen, samt at støtte sproget og forståelsesevnen. At opleve små succeser i hverdagen, der styrker selvværdet, er med til, at barnet tør gå trygt og nysgerrigt videre ud i livet.

Vi arbejder ud fra DUÅ (De Utrolige År), som har fokus på det positive samvær. Vi guider, roser og viser vejen med udgangspunkt i, at det vi giver positiv opmærksomhed, får vi mere af.

Vi prioriterer et nærværende og omsorgsfuldt miljø, der giver plads til udvikling i trygge rammer.
I Vuggestuen er der madordning (hele dagen). I børnehaven skal man have madpakker med.

Kl. 6.16

åbning af institutionen.  De børn, som har medbragt morgenmad, spiser det i afdelingen frem til kl. 7.15.

Kl. 7.30

fordeles vi på hver vores stuer.

Kl. 8.30-9.00

Kl 9.00 spiser børnehaven medbragt formiddagsmad og kl. 08.30 spiser vuggestuen formiddagsmad i instutionen og holder efterfølgende samling.

Kl. 9.00-9.30

starter formiddagens aktiviteter.

Kl. 10.30

spiser vuggestuen frokost.

Kl 11.00

spiser børnehaven den medbragte frokost.
Efter frokosten leger børnehavebørnene på legepladsen og vuggestuebørnene og de børnehavebørn, som har brug for det, sover middagssøvn.

Kl. ca. 13.30-14.00

spiser børnehaven den medbragte eftermiddagsmad og vuggestuen får eftermiddagsmad i instutionen.

Kl. 15.30

samles vi igen i afdelingen.

Kl. 16.45 (fredag 15.50)

Lukker institutionen

Når I kommer om morgenen starter du/I med at vaske hænder sammen med dit barn inden i kommer ind på stuen.

Det vigtigt, at du kommer ind på stuen med dit barn og vi hilser på hinanden. Ligeledes at du siger farvel, når du går. Det er vigtigt, at børnene ser at du går, så du ikke bare forsvinder. Hvis barnet skal hentes af andre end mor og far, skal vi informeres om dette, da vi kun udleverer børn til personer, som det enkelte barns forældre har givet lov til, at der må hente barnet.